νεα κρητη totalfitness newsΟ Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης ενέκρινε το πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2017 όπως παρακάτω:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ
Από την ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης στο ΦΕΚ της Απόφασης Συγκρότησης Κλιμακίων Ελέγχου για την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθμών  και λοιπών Μετρολογικών ελέγχων έτους 2017 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων έως 31/12/2017
Όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες  Κυκλάδων

Σκοπός του Περιοδικού Ελέγχου (Π.Ε.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων για το έτος 2017, είναι, ο έλεγχος των πάσης φύσεως μετρικών και σταθμικών οργάνων, που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης και ουσιαστικά, έχει στόχο, την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,

Ο έλεγχος έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη διαπίστωση του ότι τα όργανα:

i. διατηρούν την ακρίβειά τους, αφότου τέθηκαν σε χρήση και 

ii. έχουν υποστεί αρχικό έλεγχο και επισήμανση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112 Α)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται, από τα αρμόδια συνεργεία ελέγχου αποτελούμενα από 2 τουλάχιστον υπαλλήλους, που θα επιλέγονται από τα κλιμάκια ελέγχου που θα συσταθούν, από τα Τμήματα Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων (όπου αυτά υφίστανται) και από το Τμήμα Εμπορίου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων.
 
Σημείωση: Σε Π.Ε. υπόκεινται τα παρακάτω σταθμικά και μετρικά όργανα, με την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση αυτών μόνο για εμπορικές συναλλαγές και όχι για επιστημονικούς, εργαστηριακούς, ιδιωτικούς οικιακούς κλπ σκοπούς:

i. Μέτρα μήκους (ξύλινα μέτρα που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους, πλανόδιους κλπ για την πώληση υφασμάτων) 
ii. Σταθμά 
iii. Ζυγοί παντός τύπου 
iv. Πλάστιγγες δεκαδικές, εκατονταδικές και επίπεδες 
v. Παλάντζες 
vi. Υγρομετρικές συσκευές αυτόματες και ημιαυτόματες (μετρητές γάλακτος – ελαίου) 
vii. Μετρητές αντλιών παροχής υγρών καυσίμων για τροχοφόρα οχήματα 
viii. Μετρητές αντλιών παροχής υγραερίου για τροχοφόρα οχήματα 
ix. Μετρητές βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 
x. Μηχανές μετρήσεως επιφανείας επανωδερμάτων (επιπεδόμετρα) 
xi. Συσκευές άμεσου ογκομετρήσεως δημητριακών 
xii. Δοχεία λιανικής πώλησης υγρών 
xiii. Γεφυροπλάστιγγες 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top