νεα κρητη totalfitness news

Αποτέλεσμα εικόνας για δήμου τήνου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Τήνος, 20 Φεβρουαρίου   2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                   Αριθμός Συνεδρίασης : 3/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                  Aριθ. πρωτ.: 1471


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ : 
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 24η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 2ο: 
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση άδειας εκσκαφής. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Κ. Ψάρρος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας, σχετικά με την επιχείρηση «Αναψυκτήριο» του Κώστα Ωραιοζήλη του Γεωργίου, που βρίσκεται στον οικισμό Πύργος της Τ. Κ. Πανόρμου. Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 5ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας, σχετικά με την επιχείρηση «Παντοπωλείο-Καφενείο» της Μαρίας Λεβαντή του Ιωσήφ, που βρίσκεται στον οικισμό Σκαλάδος της Τ. Κ. Κώμης. Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση (από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου), της γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων. Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. Έτους 2017, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου. Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση της με αρ. 39/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017. Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 10ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2017. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Τροποποίηση της με αριθ. 66/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης 24ωρης – 18ωρης λειτουργίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες–αργίες Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Δήμαρχος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεωνΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top