νεα κρητη totalfitness news


Στο κόκκινο η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τα εμπόδια... στην ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων
Μουδιασμένοι” θεατές σε έναν “λυσσαλέο πόλεμο” ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοί- κηση
Αιγαίου και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το ζήτημα της ανάπτυξης του δικτύου υδατοδρομίων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα παραμένουν οι νησιώτες, με τις δύο πλευρές να εκδίδουν ανακοινώσεις, συνεχίζοντας τις
νεχίζοντας τις αλληλοκατηγορίες για το ποίος θέτει εμπόδια στην υλοποίηση του στόχου.
Μετά από τις πρόσφατες καυστικές ανακοινώσεις της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με τα γραφειοκρατικά “βουνά” που υψώνει η ΑΔΑ στο θέμα των υδατοδρομίων στο Ν. Αιγαίο, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης, Νίκος Θεοδωρίδης έρχεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις στη διοίκηση της ΠΝΑι, με μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση, στο περιεχόμενο της οποίας υποστηρίζει κατηγορηματικά πως, ο Περιφερειάρχης “προσπαθεί να παρακάμψει το νομοθετικό πλαίσιο”.
Σε απάντηση των όσων υπογραμμίζει η ΑΔΑ, με δύο ανακοινώσεις της, η Περιφερειακή Αρχή έρχεται να αναδείξει τη δική της αλήθεια - με έγγραφα -, κάνοντας λόγο για εμπάθεια εκ μέρους της Αποκεντρωμένης. Να σημειωθεί πως, συνολικά τις ανακοινώσεις και τα σχετικά έγγραφα μπορεί να διαβάσει ο αναγνώστης στην ιστοσελίδα της “Κοινής Γνώμης”, καθώς ακολουθούν τα σημαντικότερα αποσπάσματα των τοποθετήσεων των δύο πλευρών κατά το τελευταίο διήμερο.

ΑΔΑ: “Ο Περιφερειάρχης να μην επιρρίπτει ευθύνες αλλού”

Η Αποκεντρωμένη από την πλευρά της κάνοντας αναλυτική αναφορά στο ιστορικό των περιφερειακών αποφάσεων που ελήφθησαν για το δίκτυο των υδατοδρομίων, προχωρά σε συγκεκριμένα ερωτήματα, εστιάζοντας πριν, την κριτική της στον ισχυρισμό πως, η ΠΝΑι επιδιώκει να προσπεράσει τη νο- μιμότητα. “Ο νόμος (2971/2001) είναι ξεκάθαρος: «[...]2. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας [...]». Είναι αυτονόητο ότι το ΥΕΝ και το ΓΕΝ δίνουν τη σύμφωνη γνώμη τους επί συγκε- κριμένων αποφάσεων και οποια- δήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αυτών πρέπει να τους αποσταλεί εκ νέου για τη σύμφωνη γνώμη τους. (...) Αντί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου να επιρρίπτει συνεχώς ευθύνες στους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται, θα έπρε- πε ίσως να αναλογιστεί: 
1. Γιατί δεν έστειλε τις προγραμματικές συμβάσεις εξ’ αρχής, πριν ακόμα τις φέρει προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο ΥΕΝ και στο ΓΕΝ ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία;
2. Γιατί χρειάστηκε έναν ολόκληρο χρόνο προκειμένου να διορθώσει αυτά που του ζήτησε το Υπουργείο Ναυ- τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής;
3. Γιατί χρειάστηκε δύο μήνες να στείλει στην Α.Δ. Αιγαίου το χρο- νοδιάγραμμα και την πρόβλεψη των πόρων στους κωδικούς του προϋπολογισμού, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι απαιτείται σε όλες τις προγραμματικές συμβάσεις;
4. Γιατί δεν είπε ποτέ ότι οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που εμπίπτουν στον έλεγχο νο- μιμότητας του άρθρου 225 του ν.3852/10, είχαν ελεγχθεί και επικυρωθεί ήδη από τις αρχές του 2015 από την Α.Δ. Αιγαίου;
5. Γιατί αφού «δουλεύει με τα τρία συναρμόδια Υπουργεία» και μόνο η Α.Δ. προβάλλει προσκόμματα, οι αρχικές αποφάσεις δεν έγιναν δε- κτές από το ΥΕΝ; Μήπως γιατί δεν είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία;
6. Γιατί ενώ έστειλε νέες αποφάσεις για έγκριση στο ΥΕΝ δεν ενημέρωσε και το ΓΕΝ;
7. Δεν γνωρίζει ο Περιφερειάρχης ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των περισσότερων ΔΛΤ δεν έχουν ακόμη αποστείλει για έγκριση στην Α.Δ. Αιγαίου τις αποφάσεις τους για σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;
8. Γνωρίζει ότι για να συναφθεί μία σύμβαση απαιτούνται ενέργειες και από τους δύο συμ- βαλλόμενους;
9. Και τέλος, από πότε και με ποια δικαιολογία ανακηρύχθηκε ο ίδιος ως o «πατέρας» των υδατοδρομίων του Αιγαίου;”.

Γ. Χατζημάρκος: “Ο κ. Θεοδωρίδης δεν πνίγει την προσωπική εμπάθειά του”

Την απάντησή του στο δελτίο Τύπου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Ν. Θεοδωρίδη για την κατασκευή υδατοδρομίων στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου έδωσε ο κ. Χατζημάρκος μέσω δύο ανακοινώσεων, στην πρώτη εκ των οποίων, υποστηρίζει τα εξής: “Τρεις σελίδες χρειάστηκε ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην πολύ φθηνή προσπάθεια του να «πνίξει» το προηγούμενο επιχείρημά του, ότι δήθεν δεν διαθέτει την έγκριση του ΥΕΝ για τις προγραμματικές συμβάσεις της ΠΝΑΙ με τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, για τα υδατοδρόμια. 
Επιχείρημα που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, αφού τα έγγραφα του ΥΕΝ τον εξέθεσαν και αποκά- λυψαν τους ψευδείς ισχυρισμούς του και στο τρισέλιδο αφήγημα του απέφυγε κάπου να αναφέρει ότι τελικά την έγκριση του ΥΕΝ την έχει από τις 8 Δεκεμβρίου 2016, του την επανέλαβε το ΥΕΝ στις 16 Δεκεμβρίου (το έγγραφο επισυνάπτεται) και αυτός δηλώνει στις 18 Ιανουαρίου ότι δεν την έχει. Για αυτή την τελευταία επιστολή του, της 18ης Ιανουαρίου, δεν βρήκε χώρο στο τρισέλιδο αφήγημα του να δώσει την παραμικρή εξήγηση. Όσο για την έγκριση του ΓΕΝ, ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έχει δύο αναφορές, όπου και στις δύο δεν μπορεί να κρύψει ότι την έλαβε, αλλά προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από δύο απίθανα, ακόμα και για εκείνον, ‘’εφευρήματα’’ : την μεν πρώτη έγκριση του ΓΕΝ την βάφτισε «γενική άποψη» και η δεύτερη «πνίγηκε» στο απίθανο και φαιδρό επιχείρημα ότι εστάλη σε... ανύπαρκτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου! 
Το πιο διαφωτιστικό όμως κομμάτι της τρισέλιδης ανακοίνωσης του κ. Θεοδωρίδη είναι η τελευταία παράγραφος όπου στην κορύφωση της ιδιαίτερης ψυχικής κατάστασης κάτω από την οποία συνέταξε τον τραγικό απολογισμό του στο θέμα, αναρωτιέται “πότε και με ποιά δι- καιολογία ανακηρύχθηκε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου πατέρας των υδατοδρομίων του Αιγαίου”. 
Το μόνο τελικά που δεν κατάφερε να «πνίξει» ο κ. Θεοδωρίδης, είναι την προσωπική του εμπάθεια, που ξεχείλισε στην τελευταία παράγρα- φο της τρισέλιδης ανακοίνωσής του, για να απαντήσει με τον πιο σαφή τρόπο στο ερώτημα για ποίο λόγο πολεμά τόσο λυσσαλέα την προοπτική του δικτύου υδατοδρο- μίων στα νησιά μας. 
Για να μην αφήσουμε όπως αναπάντητο το υπαρξιακό ερώτημα του κ. Θεοδωρίδη για το ποιός είναι ο “πατέρας’” των αγέννητων υδατοδρομίων του Αιγαίου και για να προστατεύσουμε την ελπίδα κάποτε αυτά να “γεννηθούν”’, απαντάμε : ΕΣΕΙΣ είστε κ. Θοεδωρίδη ο «πατέρας” και των υδατοδρομίων αλλά και όλων ημών . Γνήσιος ελεγκτής νομιμότητας, σκοπιμότητας και φρονημάτων! (Επισυνάπτεται ένα ακόμη έγγρα- φο του ΥΕΝ, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, όπου επιβεβαιώνει ότι οι εγκρίσεις έχουν δοθεί και ότι κάθε άλλο αίτημα περί νέων εγκρίσεων υποβάλλεται εκ του περισσού και εκ του πονηρού).

“Εντυπωσιακά επιλεκτική επίκληση νομιμότητας”

Συμπληρωματικά στα ανωτέρω, χθες, η Περιφέρεια εξέδωσε μία ακόμη ανακοίνωση, στο περιεχόμενο της οποίας αναφέρει τα παρακάτω:
“Η περιφερειακή αρχή Νοτίου Αιγαίου παραμένει δεσμευμένη στην αλήθεια, αφοσιωμένη στη διαφάνεια. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που εκθέτουν όλους εκείνους που ψευδολογούν, κρυπτόμενοι πίσω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο της διαφύλαξης της νομιμότητας, όταν οι πράξεις τους μαρτυρούν τον επι- λεκτικό τρόπο λειτουργίας τους, με κριτήρια που υποκρύπτουν άλλου είδους σκοπιμότητες, οι οποίες υπερβαίνουν και ευτελίζουν τον θεσμικό φορέα που εκπροσωπούν. 
Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα και θέτουμε στην κρίση των κατοίκων του Νοτίου Αιγαίου έγγραφα που καταρρίπτουν πέραν πάσης παρερμηνείας και αμφισβήτησης τους ισχυρισμούς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εγγράφως απευθύνεται στο ΥΕΝ, δηλώνοντας αναληθώς ότι δεν έχει εγκρίνει Προγραμματικές Συμβάσεις για τα υδατοδρόμια. 
Το πρώτο έγγραφο (επισυνάπτεται) αφορά επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το ΥΕΝ, με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2016, όπου αναφέρει ότι οι Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ ΠΝΑΙ και Δημοτι- κών Λιμενικών Ταμείων, δεν έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου επειδή , όπως υποστηρίζει, δεν έχουν την έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυ- τιλίας, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει στα χέρια της, είναι άλλωστε ανηρτημένες και στο Δι- αύγεια, εγκριτικές αποφάσεις. 
Την εντυπωσιακά επιλεκτική επίκληση της νομιμότητας εκ μέρους του κ. Θεοδωρίδη, επιβεβαιώνουν προγενέστερες αποφάσεις του ιδίου, με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2015, με τις οποίες επικύρωνε την νομιμότητα αποφάσεων του Περιφερει- ακού Συμβουλίου για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, για την δημιουργία υδατοδρομίων, σε Κω, Νίσυρο, Κάρπαθο, Χάλκη, Θήρα, Σίκινο και Κύθνο. Κατόπιν αυτών, ο κ. Θεοδωρίδης καλείται να απαντήσει στο ερώτημα: “Πότε τελικά εφάρμοζε το νόμο που τόσο συχνά επικαλείται, τότε ή τώρα;””. 

Πηγή  koinignomi.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top