νεα κρητη totalfitness news


Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.

Πριν την ημερησία διάταξη ο κ Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι η συνεδρίαση συγκλήθηκε για λόγους κατεπείγοντες διότι έπρεπε να ληφθούν άμεσα αποφάσεις σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (διόρθωση ψηφισθέντος προϋπολογισμού έτους 2017). Επίσης δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση εκτός απροόπτου νέου συμβουλίου την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο οποίο θα συζητηθεί εκτός των άλλων θεμάτων το θέμα του δεματοποιητή και γενικότερα η διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μας κατόπιν έγγραφης αίτησης 60 συντοπιτών μας.

Ακολούθησαν ενημερώσεις και τοποθετήσεις από τον κ. Δήμαρχο και τους επικεφαλής της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παναγιώτης Κροντηράς σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ενώ υπήρξε δέσμευση στο προηγούμενο συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα του δεματοποιητή και της διαχείρισης των απορριμμάτων άμεσα αυτό δεν έγινε. Το θέμα, που τόνισε ότι η παράταξη του έχει αιτηθεί επανειλημμένα να έρθει στο συμβούλιο, είναι μείζονος σημασίας και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με ανάλογο τρόπο και ήδη να έχει συζητηθεί και να έχει βρεθεί κατεπείγουσα λύση και όχι να μετατίθεται με κάθε αφορμή.

Κατόπιν ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρος Κουσουνάδης ανέφερε ότι θα πρέπει να αφιερωθεί στο προσεχές συμβούλιο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την συζήτηση του θέματος των απορριμμάτων. Επίσης ανέφερε ότι θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα θα συζητηθεί κατόπιν αιτήσεως των πολιτών κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τήνου. Τέλος αναφέρθηκε στις ανεμογεννήτριες που πρόκειται να εγκατασταθούν στο νησί. Αιτήθηκε την άμεση σύσταση μιας Δημοτικής Επιτροπής, κάτι που έχει ήδη κάνει η Πάρος, αποτελούμενη από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενάντια στην εγκατάσταση των βιομηχανικών αιολικών πάρκων στην Τήνο με σκοπό εκτός των άλλων την ενημέρωση των πολιτών γι’ αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα και την ευαισθητοποίηση τους.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κα Ειρήνη Βιδάλη και εξέφρασε την δυσαρέσκεια της για τους διαξιφισμούς μεταξύ των παρατάξεων για το θέμα των απορριμμάτων και την εξεύρεση βιώσιμης λύσης την στιγμή που ομόφωνα αποφάσισαν την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ. Αιγαίου για την έγκριση της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας ¨ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ¨ για την αποκατάσταση του ανενεργού λατομείου στη θέση ¨Μάρμαρα Καρδιανής¨ που θα έλυνε ένα άλλο σοβαρό θέμα του νησιού τα Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). Επίσης σε πολύ έντονο ύφος αναφέρθηκε στην επιστολή που έδωσε στο Σώμα στην συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2017 η ¨Ομάδα Εργασίας Τ.Κ. Καρδιανής¨ της οποίας το περιεχόμενο θεωρεί ότι διαστρέβλωσε την αλήθεια και επηρέασε αρνητικά στους πολίτες στο το θέμα της αποκατάστασης του λατομείου.

Στη συνέχεια το Σώμα πέρασε στα θέματα της ημερησίας διάταξης και αποφάσισε :

Θέμα 1ο:
Συζητήθηκε η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, έτους 2017.
Καταρχάς έγιναν όλες οι διορθώσεις που απαιτούνταν σύμφωνα με την απόφαση 10809/22.02.2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου.
Αναμορφώθηκε το ποσό της επιχορήγησης στο ¨Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ¨ από 15.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ βάσει της απόφασης 89112/14.12.2016 του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήνου. Τέλος έγιναν αναμορφώσεις στο υπόλοιπο του ταμείου με 1/1/2017 και σε άλλους κωδικούς εξόδων.

Η μείζονα μειοψηφία ψήφισε θετικά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εκτός από την μείωση του ποσού των 5.000 ευρώ από των κωδικό ¨Συντήρηση και διαγράμμιση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου¨. Η ελάσσονα μειοψηφία μειοψήφησε την αναμόρφωση με την ίδια παρατήρηση διότι πιστεύει ότι το ποσό αυτό θα μπορούσε να μειωθεί από αλλού και όχι από τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν συζητηθεί ήδη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επομένως η αναμόρφωση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέματα 2ο-15ο:
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απολογισμοί εσόδων – εξόδων των κληροδοτημάτων του Δήμου Τήνου.
Συγκεκριμένα τα Κληροδοτήματα του Μοδέστου Αρμακόλλα, Φραγκίσκας Μανωλικίδη και Πολυχρόνη Γεωργίου του Δήμου Τήνου, Ιερωνύμου Κοτσώνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων και Ιωάννη Πρίντεζη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου δεν έχουν καμία κίνηση για την περίοδο 2011 ως 2015.
Το Κληροδότημα Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου για το 2014 εμφανίζει έσοδα 33,56 ευρώ και έξοδα 869,72 ευρώ. Για το 2015 έχει μόνο έσοδα 9,43 ευρώ.
Το Κληροδότημα Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων για το 2014 εμφανίζει έσοδα 2,40 ευρώ και έξοδα 9.899,20 ευρώ. Για το 2015 έχει έσοδα 74,39 ευρώ και έξοδα 1.549,32 ευρώ.
Το Κληροδότημα Αντωνίου Περράκη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων για το 2014 δεν παρουσιάζει καμία κίνηση ενώ το 2015 έχει έσοδα 0,98 ευρώ.
Το Κληροδότημα Αικατερίνης Περσέλλ της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων για το 2014 δεν παρουσιάζει καμία κίνηση ενώ το 2015 έχει έσοδα 0,46 ευρώ.
Το Κληροδότημα Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά του Δήμου Τήνου για το 2014 εμφανίζει έσοδα 32.825,10 ευρώ και έξοδα 6.142,01 ευρώ. Για το 2015 έχει έσοδα 40.275,00 ευρώ και έξοδα 21.261,65 ευρώ.
Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Σαρδελά της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου για το 2014 εμφανίζει έσοδα 10.459,47 ευρώ και έξοδα 18.460,63 ευρώ. Για το 2015 έχει έσοδα 11.692,03 ευρώ και έξοδα 14.535,79 ευρώ.
Το Κληροδότημα Αντωνίας και Λουίζας Σώχου του Δήμου Τήνου μέχρι και το 2014 δεν εμφανίζει κίνηση. Για το 2015 έχει έσοδα 80,70 ευρώ και έξοδα 3.099,72 ευρώ.
Το Κληροδότημα Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου μέχρι και το 2014 δεν εμφανίζει κίνηση. Για το 2015 έχει μόνο έσοδα 79,23 ευρώ.
Το Κληροδότημα Βασιλείου Φορτόμου της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου για το 2011 εμφανίζει έσοδα 1.137,99 ευρώ και έξοδα 42,71 ευρώ. Για το 2012 έχει μόνο έσοδα 758,32 ευρώ. Για το 2013 έχει μόνο έσοδα 924,22 ευρώ. Για το 2014 έχει μόνο έσοδα 782,12 και για το 2015 έχει έσοδα 1.149,71 ευρώ και έξοδα 490,89 ευρώ.
Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top