νεα κρητη totalfitness news

Απόφαση περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου για την κάλυψη σημαντικών και αυξημένων αναγκών στο νησιώτικο χώρο

Προσλήψεις 8μηνιτων σε επτά νησιά

Η σημερινή στελέχωση αφορά στο 56,75% των προβλεπομένων για τη λειτουργία της Περιφέρειας θέσεων.

Στον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) προχώρησε το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου μετά από σχετική πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας εσωτερικής λειτουργίας, με σκοπό την κάλυψη μέρους των τεράστιων αναγκών που καταγράφονται στα νησιά και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες της ΠΝΑι.
Η πρόταση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αφορά σε 18 άτομα συνολικά για επτά νησιά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για το έτος 2017, κατόπιν και των οδηγιών που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών “με το αριθ. 3948/6-2-2017 έγγραφό του” για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών”.
Τονίζεται πως, τα αιτήματα των Περιφερειών συνολικά, πρέπει να συνοδεύονται από αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων κι ως εκ τούτου, το αρμόδιο όργανο του Ν. Αιγαίου προχώρησε στη σχετική συζήτηση κι έγκριση του θέματος, στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεδρίασής του.
Στο περιεχόμενο της εισήγησης, πέραν των αριθμητικών δεδομένων που περιλαμβάνονται και καθίσταται σαφές πως, η Περιφέρεια με υπηρεσίες σε 16 από τα 48 κατοικημένα νησιά, είναι στελεχωμένη σε ποσοστό 56,75% επί των προβλεπομένων θέσεων, αναδεικνύονται και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι σε συγκεκριμένα πεδία, με δεδομένο τον όγκο της δουλειάς που έχουν να διεκπεραιώσουν.

Με δυσκολία η ανταπόκριση ακόμη και στις καταγγελίες”
Πρωτίστως, σημειώνεται πως, καθώς ο νησιώτικος χώρος του Ν. Αιγαίου “αποτελεί τον πλέον προσφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας γεγονός που ειδικά τους θερινούς μήνες οδηγεί σε διπλασιασμό και ενίοτε σε τριπλασιασμό τόσο του πληθυσμού όσο και των ενεργών επιχειρήσεων”, αναδεικνύεται εύλογα η “απαίτηση” ανταπόκρισης σε επίπεδο ελέγχων και εξέτασης καταγγελιών.
Σήμερα ωστόσο, επισημαίνεται πως, για τη διενέργεια ελέγχων “για την αδειοδότηση επιχειρήσεων εστίασης και λοιπών παρεμφερών επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα καλούνται να εξυπηρετήσουν επτά Επόπτες Δημόσιας Υγείας στα Δωδεκάνησα και οκτώ στις Κυκλάδες”. Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως, “σε αντίθεση με τη στοιχειώδη στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ο αριθμός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, των χώρων εστίασης αλλά και των μεταποιητικών μονάδων και των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων είναι απαγορευτικός για κάθε προσπάθεια ουσιαστικού και συστηματικού ελέγχου τους” αφού, “οι υπηρεσίες με δυσκολία ανταποκρίνονται ακόμη και στον έλεγχο καταγγελιών αφού συνήθως οι έλεγχοι αυτοί απαιτούν μετακίνηση από νησί σε νησί”.
Αδυναμία υλοποίησης προγραμμάτων για ανακούφιση ευπαθών ομάδων”
Δυσκολίες συναντούν οι υπηρεσίες της ΠΝΑι και σε επίπεδο στήριξης των ευπαθών ομάδων με φόντο και την κρίση που έχει “χτυπήσει” κάθε οικογένεια και σχεδόν κάθε νοικοκυριό, καθώς όπως εξηγείται στην εισήγηση για την απαίτηση πρόσληψης προσωπικού, “Στην τρέχουσα περίοδο των ιδιαίτερων κοινωνικών αναγκών που έχουν προκύψει από την οικονομική ύφεση η Περιφέρεια βρίσκεται συχνά σε θέση αδυναμίας υλοποίησης προγραμμάτων ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού τουλάχιστον στις ΠΕ Κυκλάδων αφού τις ανάγκες ολόκληρου του νομού καλούνται να καλύψουν οι δυο υπηρετούντες Κοινωνικοί Λειτουργοί”.
Πέραν των ανωτέρω, περιγράφεται και η κατάσταση για το Τμήμα Μεταφορών, με τη σχετική εισήγηση να υπογραμμίζει πως, “είναι μία από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες και με ιδιαίτερο όγκο εργασίας”, οι ανάγκες της οποίας “καλύπτονται από 2 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”. Η δυσκολία ανταπόκρισης, σαφώς εστιάζεται και στο ότι “για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, τον έλεγχο συνεργείων κλπ απαιτείται η μετακίνηση υπαλλήλου από την έδρα”.
Αύξηση όγκου εργασίας σε οικονομικές υπηρεσίες
Επιπλέον, η υποστελέχωση επιδεινώνει την κατάσταση και στις οικονομικές υπηρεσίες, καθώς ο όγκος εργασίας τους έχει αυξηθεί μετά και τις αλλαγές στον τρόπο ελέγχου των δαπανών. “Από την 1-1-2017 ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών δεν ασκείται πλέον από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου αλλά από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, των οποίων ο όγκος εργασίας αυξήθηκε σημαντικά” σχολιάζεται χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο της εισήγησης, ενώ καθίσταται σαφές πως, “δεν υπήρξε πρόβλεψη για μεταφορά ή πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για τη στελέχωσή τους”.

Μετακινήσεις υπαλλήλων για τη στήριξη πρωτογενούς – αγροτικού τομέα
Στον “πονοκέφαλο” των υπαλλήλων της ΠΝΑι έρχεται να προστεθεί και ο όγκος των καθηκόντων τους σε επίπεδο στήριξης του πρωτογενούς – αγροτικού τομέα. Σύμφωνα με όσα τονίζονται στην εισήγηση, “Τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα καλούνται να εξυπηρετήσουν για τα μεν Δωδεκάνησα πέντε Κτηνίατροι ενώ για τις Κυκλάδες δεκατέσσερις Κτηνίατροι. Οι υπηρετούντες κτηνίατροι, εκτός των λοιπών αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών τους, καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των είκοσι λειτουργούντων σφαγείων σε δεκαεπτά νησιά” και όπως σημειώνεται, “ειδικά στις Περιφερειακές Ενότητες Καρπάθου, Καλύμνου και Μήλου όπου λειτουργούν σφαγεία δεν υπηρετεί κτηνίατρος με αποτέλεσμα οι ανάγκες των νησιών αυτών να πρέπει να καλύπτονται με συνεχείς μετακινήσεις κτηνιάτρων άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων”. Για το σύνολο των προαναφερόμενων λόγων, διευκρινίζεται πως, “με πολύ μεγάλη δυσκολία και χωρίς τακτικό προγραμματισμό διενεργούνται αγορανομικοί έλεγχοι”.

Συνδρομή της ΠΝΑι σε μικρά νησιά για έργα
Στη συγκεκριμένη συζήτηση του θέματος των προσλήψεων, κατέστη ξεκάθαρο πως, το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου οφείλει να συνδράμει μικρούς Δήμους με πληθυσμό έως και 4.000 κατοίκων, σε επίπεδο ωρίμανσης μελετών και υλοποίησης έργων, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα πρόσληψης επιπλέον υπαλλήλων. “Ακόμη ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου σχεδόν κάθε νησί, ανεξαρτήτως μεγέθους ή πληθυσμού, αποτελεί και Δήμο υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον Καλλικράτη (άρθρο 205 του ν.3852/2010) σύμφωνα με την οποία η Δ/νση Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών στους Δήμους της περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους. Τα νησιά-δήμοι της Περιφέρειας με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων για την εκτέλεση έργων των οποίων απαιτείται η συνδρομή της Περιφέρειας είναι είκοσι ένα (Ίος, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Κέα, Κύθνος, Μήλος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος, Αντίπαρος, Σύμη, Χάλκη, Μεγίστη, Τήλος, Νίσυρος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Πάτμος, Αγαθονήσι)”.

Οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν
Βάσει των ανωτέρω, γεννάται εύλογα η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με την πρόταση της Περιφέρειας, να διαμορφώνεται ως ακολούθως για το έτος 2017. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου: ΠΕ Μηχανικών (2) με ειδικότητα πολιτικών μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (3) και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (1). Στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας: ΤΕ Μηχανικών (1) με ειδικότητα μηχανολόγου και στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου: ΠΕ Κτηνιάτρων (1). Επιπλέον, για τη γεωγραφική οντότητα των Δωδεκανήσων προβλέπονται για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (5) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, (1) ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Για την Περιφερειακή Ενότητα Κω, (1) ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας και (1) ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα μηχανολόγων / ηλεκτρολόγων. Τέλος, για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου (1) ΠΕ Κτηνιάτρων, όπως επίσης και για την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (1) ΠΕ Κτηνιάτρων.

ΠΗΓΉ koinignomi.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top