νεα κρητη totalfitness newsΣύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης & Ασφάλειας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων εγκρίνετε η πρόσληψη, συνολικού αριθμού ογδόντα (80) ατόμων.

Συγκεκριμένα: εβδομήντα ένα (71) ΔΕ Ημερήσιους Φύλακες Αρχαιοτήτων, τέσσερεις (4) ΔΕ Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ΥΕ Εργάτες, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών και την ημερομηνία πρόσληψης του καθενός (έντυπο αναγγελίας πρόσληψης του ΟΑΕΔ) και σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης κάποιου ή κάποιων από τους προσληφθέντες, το υπόλοιπο διάστημα του επταμήνου καλούνται να συμπληρώσουν οι πρώτοι επιλαχόντες, όπως φαίνονται στη σειρά κατάταξης (Πέμπτο Κεφάλαιο της με αρ. ΑΣΕΠ/3520/16-3-2017 εγκεκριμένης ΣΟΧ 1/2017 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΔΟΥΦΑ/64761/38545/1892/601/03-3-2017 (ΑΔΑ: 6Λ8Φ4653Π4-167). 

Οι επιλεγέντες δεν θα παραμείνουν πέραν της συμπλήρωσης του 24μηνου από τη συνολική τους προϋπηρεσία στο ΥΠΠΟΑ σε ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top