νεα κρητη totalfitness news

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΗΝΟΣ

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Τήνου


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :  Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου
ΚΟΙΝ : κ. Δήμαρχο Τήνου, Αντιδημάρχους Τήνου, Δημοτικούς Συμβούλους, Μείζονος. & Ελάσσονος  Αντιπ.
Ε ν τ α ύ θ α


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Μεγαλόχαρης 24, τη Παρασκευή 07 Μαρτίου 2017 και ώρα 06:00 απογευματινή, σε τακτική συνεδρίαση, για να ληφθούν  αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εξέταση αίτησης του Αντωνίου Φόνσου του Γεωργίου, ως νόμιμου εκπροσώπου της "Αντώνιος Φόνσος – Λουκρητία Άνδροβικ Ο.Ε.", σχετικά με την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος "Λιανική Διάθεση Τροφίμων & Ποτών" στην οδό Μεγαλόχαρης 13 & Φρ. Παξιμάδη πόλεως Τήνου.

Θέμα 2ο
Εξέταση αίτησης
Αποστόλη Παναγιώτου του Μιχαήλ, ως νόμιμου εκπροσώπου της «Απ. Παναγιώτου – Δημ. Παναγιώτου Ο.Ε.» και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, για το κατάστημά της, «Καφετέρια - Μπαρ», στην οδό Ταξιαρχών πόλεως Τήνου.

Θέμα 3ο
Εξέταση αίτησης Νικηφόρου Απέργη του Γρηγορίου και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, για το κατάστημά του, «Εστιατόριο - Καφετέρια», στην πλατεία Ταξιαρχών πόλεως Τήνου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου


Ιωάννης Γ. Μαρκουΐζος

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top