νεα κρητη totalfitness news


Η παράταση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των ΟΤΑ έως 31/12/2019, που προβλέπεται σε ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο ν/σ του υπουργείου Οικονομικών: «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.», έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει ώρα 12.00.


Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα εξής:  
Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4270/2014 (Α’ 143), από 1.1.2019 το Ελεγκτικό Συνέδριο παύει να ασκεί προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων που υπάγονται στον έλεγχο αυτό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση συνιστά σοβαρή μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο ελέγχου των δημοσίων δαπανών, η οποία αποσκοπεί αφενός στην αποτροπή καθυστερήσεων στην εξόφλησή τους και αφετέρου στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση των πληρωμών. Όπως προκύπτει, ωστόσο, από τους πρώτους μήνες εφαρμογής της, η υλοποίησή της προϋποθέτει συγκεκριμένα συνοδευτικά μέτρα, όπως την ενεργοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου των φορέων και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή της. Με την προτεινόμενη ρύθμιση και τη συνεπακόλουθη διατήρηση του ασκούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 31.12.2019, διασφαλίζεται ο απολύτως αναγκαίος χρόνος για την καλύτερη προετοιμασία και μετάβαση των φορέων στο νέο σύστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η κατάργηση του ως άνω προληπτικού ελέγχου. Είναι δε προφανές ότι δαπάνες, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι εκκρεμείς ή δεν έχουν ακόμα ενταλματοποιηθεί, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4129/2013.


Πηγή

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top