νεα κρητη totalfitness news


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

«Προγράμματα απασχόλησης στις Κυκλάδες 2015-2019»

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση των νησιωτών μας, σας παραθέτουμε τέσσερις (4) πίνακες που αφορούν τα προγράμματα απασχόλησης για τις Κυκλάδες την περίοδο 2015-2019.

Ο πίνακας 1 αφορά τα ετήσια ποσοστά ανεργίας στις Κυκλάδες, για τα έτη 2014 και 2018, με μείωση της ανεργίας κατά 8,9%.

Ο πίνακας 2 αφορά τον αριθμό των ατόμων που ολοκλήρωσαν ή συμμετέχουν στα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών που υλοποιεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καθώς και η από κοινού συνεργασία αυτών, την περίοδο 2015 έως και σήμερα, στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Επιπλέον, παρατίθεται και ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω έργων, τόσο στο σύνολο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων όσο και στο σύνολο των εν εξελίξει προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών.

Στον πίνακα 3 και 4 παρουσιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων-μισθωτών με σχέση ιδιωτικού τομέα στις Κυκλάδες για τα έτη 2014 και 2018, αλλά και ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, για τα ίδια έτη αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εργαζομένων – μισθωτών αυξήθηκε την τετραετία κατά 4.711 και ο αριθμός των επιχειρήσεων κατά 987.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
% ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ/Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2014
2018
ΔΙΑΦΟΡΑ 2014-2018
22,3
13,4
-8,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Άτομα που ολοκλήρωσαν (Α)
Άτομα που συμμετέχουν (Β)
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)
Σύνολο ατόμων
2.498
1.820
4.318
Σύνολο προϋπολογισμού
16.671.904
13.944.640
30.616.544


ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ/ΠΗΓΗ: ΕΡΓΑΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ 2014-2018
2014
2018
ΑΝΔΡΟΥ
518
628
110
ΘΗΡΑΣ
6560
8.766
2.206
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
195
348
153
ΜΗΛΟΥ
1142
1.433
291
ΜΥΚΟΝΟΥ
3141
3774
633
ΝΑΞΟΥ
1873
2.166
293
ΠΑΡΟΥ
1896
2.492
596
ΣΥΡΟΥ
3034
3.211
177
ΤΗΝΟΥ
812
1.064
252
ΣΥΝΟΛΟ
19.171
23.882
4.711

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ/ ΠΗΓΗ: ΕΡΓΑΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ 2014-2018
2014
2018
ΑΝΔΡΟΥ
215
260
45
ΘΗΡΑΣ
1.786
2.117
331
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
108
126
18
ΜΗΛΟΥ
384
441
57
ΜΥΚΟΝΟΥ
820
961
141
ΝΑΞΟΥ
683
785
102
ΠΑΡΟΥ
728
862
134
ΣΥΡΟΥ
710
812
102
ΤΗΝΟΥ
320
377
57
ΣΥΝΟΛΟ
5.754
6.741
987

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top